ទំព័រដើម Uncategorized ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នការងារសេនាធិការ បើកវគ្គបំប៉នយុទ្ធវិធី.គ. ថ្មើរជើង ការពារទីតាំង និងបំប៉នមេបញ្ជាការ.ខ.គ. របស់កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ១៤