ទំព័រដើម Uncategorized ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា សួរសុខទុក្ខ កងកម្លាំង វិស្វកម្ម កងទ័ពជើងគោក ក្នុងការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវព្រំដែន