ទំព័រដើម Uncategorized ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ អតីតនាយទាហាន កងទ័ពជើងគោក ក្នុងវគ្គនយោបាយ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម