ទំព័រដើម Uncategorized ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា ទទួលជួបអ្នកតំណាង ក្រុមហ៊ុន EID ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក